ILUSTRACIÓNS
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]
43 x 50
acrílico/cartón
1999
Facultade de Económicas
da Universidade de Santiago
de Compostela (USC)

100 x 81
óleo/tea
1999
REFERENCIAS NA WEB:
1  2  3
FLOR MAN
 
HOMENAXE Ó MAR